Chomutov - Načetín 2016

 


Závod Severočeské amatérské ligy v silniční cyklistice „SWEEP SPORT CUP 2016“

Termín konání:               sobota 11. 9. 2016

Pořadatel závodu:          CCC - Cycling Club Chomutov o. s.

Místo konání:                   II.MLÝN v Bezručově údolí

Start:

V 11:00 hod. od areálu silice u vjezdu do areálu II.Mlýna – hromadný start  

Cíl:

Načetín – za cedulí směr Hora sv. Šebestiána

Prezence:

V prostoru RC Hřebíkárna, v sobotu 11. 9. 2016 od 9:00 do 10:00.
Při prezenci vám budou přidělena startovní čísla, pokud nemáte již vlastní čísla SAL. Čísla po projetí cílem vrátíte pořadateli. Závodníky mladší než 18 let prezentujeme jen po předložení písemného souhlasu rodičů.

Trasa:

20 km / 520 v. m

Trasa závodu vede po silniční komunikaci se startem v Bezručově údolí, dále směr 1. Mlýn, Bečov, Blatno, Kálek a Načetín. Trať je vytýčena v délce 20 km. Převýšení trati je celkem 520 m.

https://www.bikemap.net/cs/route/3596825-sal-nacetin/

 

Kategorie SAL – SWEEP SPORT CUP 2016:

M19 – muži ročník narození 1997 – 1987 a mladší, kteří se do této kategorie zaregistrují při přihlašování

M30 – muži ročník narození 1986 - 1977

M40 – muži ročník narození 1976 - 1967

M50 – muži ročník narození 1966 - 1957

M60 – muži ročník narození 1956 – 1947

M70+ – muži ročník narození 1946 a starší

Ženy – všechny ročníky

Junioři – muži ročník narození 2001 - 1998 (v den závodu musí být startujícímu 15 let)


Startovné:V závodech bude vyhlášeno pořadí jednotlivých kategorií. Vždy budou vyhlášeni první tři závodníci v každé z kategorií. Výjimku tvoří kategorie M19 a M30, které budou vyhlášeny společně, přičemž bude vyhlášeno prvních 5 závodníků. Kategorie Ženy bude vyhlášena pouze při účasti 5 a více žen v závodě. Při účasti alespoň tří žen v závodě bude vyhlášena nejlepší žena.

a)    80,- Kč pro juniory

b)   180,- Kč pro členy SAL

c)    230,- Kč pro příchozí

Vyhlášení výsledků:

Pořadí v cíli je určováno cílovým rozhodčím. Podmínkou pro zařazení do výsledkové listiny je projetí cílem v časovém limitu do 13:00. Vyhlášení výsledků závodu Chomutov - Načetín proběhne v areálu RC Hřebíkárna od 15:00. Následně proběhne i vyhlášení výsledků SAL - SWEEP SPORT CUPu 2016.

Bezpečnost:

V rámci podpisu při prezenci se závodník zavazuje, že v průběhu závodu bude dodržovat Soutěžní řád SAL 2016, pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a že si je vědom konání závodu za plného silničního provozu. Je povinen dodržovat pokyny policistů a dalších pořadatelů. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Závodník si je vědom, že organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví.

Povinná je cyklistická přilba!!!

Cesta k závodu:

Příjezd k prostoru prezentace ve směru Chomutov -> Bezručovo údolí -> II.Mlýn

Parkovaní:

V areálu II.Mlýna je parkování omezeno. Prosíme dbejte pokynů pořadatelů.

Upozornění:

Vzhledem k nepředvídaným okolnostem si pořadatel vyhrazuje právo změny v propozicích závodu a trati závodu.

Kontakt:

Jan Král – ředitel závodu tel.:   602451052, e-mail: jan.kral@kingbike.cz
informace o závodu: www.ccchomutov.cz
e-mail: info@ccchomutov.cz


Hlavní menu


Patička a copyright

KING BIKE

Cyklistika je nedílnou součástí našeho života! Úspěšně se účastníme silničních, cross country, i downhillových cyklistických závodů. Právě proto nabízíme KOLA S PÉČÍ PROFESIONÁLNÍHO TÝMU!

Zjistěte o nás více!

Sledujte nás

Facebook Twitter Vimeo